Marka roku - roboty wieloczynnościowe

 Pobierz plik w formacie pdf
Klasyfikacja robotów wieloczynnościowych różnych marek w 2006 roku w wybranych kategoriach
ANKIETA 2005-2006
W trwającej ponad dwa lata akcji (2005-2006), wyłoniliśmy kilkadziesiąt głównych kategorii, które zyskały wymagane minimum, czyli N >=50.
Liczba ta stanowi reprezentacyjny współczynnik dla każdej z grup. Ankieta została przeprowadzona na terenie całego kraju wśród sklepów, sieci hurtowni oraz firm przedstawicielskich, do których w sposób ściśle wyselekcjonowany i badany docierał nasz periodyk. Pod uwagę brane są tylko i wyłącznie oryginalne karty i ankiety drukowane przez nasz magazyn. Wachlarz ocen wynosi od minimum 1 do maksimum 10 punktów w skali rosnącej. Uzyskane dane są średnią arytmetyczną uzyskaną we wszystkich grupach. Ankieta jest własnością Polskich Profesjonalnych Wydawnictw Prasowych. Wszelkie kopiowanie lub przytaczanie jej wyników bez zezwolenia autora jest zabronione.

Klasyfikacja robotów wieloczynnościowych różnych marek w 2007 roku w wybranych kategoriach

UWAGA! Wykres górny obrazuje dane będące średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w siedmiu głównych kategoriach, w ankiecie wspomaganej, przeprowadzonej w latach 2005 i 2006 śród sklepów i hurtowni na terenie całego kraju. Na wykresie dolnym uwidoczniono najnowsze dane aktualizowane na bieżąco. Na obu wykresach uwidoczniono 5 marek o najwyższych wskazaniach. Sumy zostały zaokrąglone do 0,25 punktu Pod uwagę brane były wszystkie rozwiązania konstrukcyjne


Publikacja na postawie i za zgodą AGD-RTV Infoserwis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administracja witryny NewArt